Pomiary Instalacji elektrycznej

Wykonujemy:
- pomiary rezystancji izolacji,
- badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie,
- pomiary rezystancji i impedacji pętli zwarcia ,
- badania wyłączników różnicowo - prądowych,
- pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu,
- odbior nowej instalacji elektrycznej.

Jak często należy wykonywać pomiary elektryczne?
Pomiary elektryczne wykonujemy, gdy instalacja lub urządzenia działają niepokojąco lub chemy mieć pewność że intalacja działa prawidłowo. Dodatkowo gdy chcemy używać nowej instalacji, modyfikowaliśmy istniejącą, gdy zalecaja to instrukcja zainstalowanych urządzeń.

Gdzie działamy?
W zależności od zlecenia, mniejsze prace wykonujemy w Krośnie i okolicy, wieksze zlecenia prowadzimy w całym kraju.