Pomiary Instalacji elektrycznej

Usługi prowadzimy na terenie krosna jak i całego kraju

01.

Pomiary rezystancji izolacji

02.

Badania skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie

03.

Pomiary rezystancji i impedacji pętli zwarcia

04.

Badania wyłączników różnicowo - prądowych

05.

Pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu

06.

Odbior nowej instalacji elektrycznej